Kontenery budowlane

Blog związany z BHP

Praca z komputerem - istotne odległości

Stanowisko w miejscu pracy odrywa bardzo duże znaczenie dla efektywności działań. Nawet funkcje związane z wykorzystaniem komputera muszą zostać odpowiednio opisane. Dotyczy to między innym odległości, jaka ma zostać zachowana między pracownikiem a monitorem, tu wskazuje się na odległość od 40 do 75 centymetrów. Z kolei odległość między monitorami to około 60 centymetrów. Ma to zapewnić odpowiednią przestrzeń, komfortową dla każdej osoby na takiej stanowisku.